Werkwijze

U stuurt mij een mail (info@tekstzonderfouten.nl) met de stukken die u graag wilt laten redigeren, corrigeren of opstellen. Nadat een afspraak is gemaakt over de kosten, wordt in overleg een tijdstip afgesproken waarop u de gecorrigeerde of geredigeerde tekst terug zult ontvangen. Betaling geschiedt achteraf, binnen 7 dagen na factuurdatum.

Tarief

De tarieven voor correctiewerk lopen sterk uiteen. Uitgevers hanteren voor het persklaar maken en corrigeren van boeken meestal hun eigen tarieven. Voor vertaalbureaus, andere bedrijven en particulieren variëren de tarieven van 2 tot 6 cent per woord. Om betrouwbaar offerte te kunnen doen, wil ik het liefst de hele tekst van tevoren zien. Is de hele tekst nog niet klaar, bijvoorbeeld omdat u nog aan het schrijven bent en wilt u toch alvast weten wat ik voor u zou kunnen doen en wat die inbreng zou kosten? Laat me dan een of twee hoofdstukken zien, dan maken we op basis daarvan afspraken.

Globaal kunt u van het volgende uitgaan: uw tekst wordt door mij gecorrigeerd en/of geredigeerd voor een bedrag van € 0,04 per woord. Voor een grote of periodiek te herhalen opdracht wordt vooraf een prijs afgesproken. Voor een eerste opdracht geldt een korting van 10%. Studenten en 65+’ers komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief. Naast deze tarieven geldt voor advies en begeleiding bij het schrijven van (sollicitatie)brieven, cv’s, rapporten of teksten op uw website een uurtarief van € 40,00. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.